EGYSZERŰSÉG

ÉN vagyok
Az EGY felkentje
EGY-házamnak nincs hatalma
híve, tagja
de alkotója
Mind-nyájunk EGYsége
és teljessége

Mindenki EGYformán testvérem
kinek tudata bimbózik
kinek tudata virágzik
s kinek álma fátyla takarja
mert alvó Istenként így akarja

Szolgálatom nem szolgaság
Tudatom a tudatosság
Emberiben Emberségem
Isteniben IS-TENségem
Teljes ÉGben teljességem
Virágban a virágzásom
Végzetem végtelenségem
Kezdetem kezdetlenségem
Igémben igézettségem
Valótlan a valóságom
Valóság valótlanságom
az Óperencián innen: Személyiségem
az Óperencián túl: EGYéniségem
Az Ó-perencia EGYmagamban
EGYmagam és MINDenségem
Végtelen létem végessége
Véges létem végtelensége
Határt önmagamnak szabok
Mikor az EGYből kiszakadok
Mégis mindenben benne vagyok
A mindenségben MAGom vagyok

VAGYOK
a Létem titok
rejtély
MAGomban van
a megfejtés
SZERben fogant földi másom
SZERetet az áradásom
a Látás a Látó Másom
a Lét a Létezésem
Szabatlan a szabadságom
Bőséggel osztom Áldásom
Termésem TeremTŐ tövén
EGY vagyok Te benned – ÉN
ÉNbennem TE is az EGY vagy
SZER-tűzben, és hűs folyóban
Élet minden lÉLEKzetben
Lélek mindenség Életben
Záromban a kulcsom vagyok
az ÁR-adó adó és befogadó
Ősi TEN egy földi MÁSa
Az Élet végtelen folyása

Benned s bennem örök hűség
SZER etet, EGYlényegűség
ÉN-MAGamban az Út vagyok
az Igazságra így jutok
Benned s bennem örök bőség
az ÉLet MAGa az
EGY-SZERűség.

The following two tabs change content below.
FJT
Az oldalon található gondolatok mellőznek mindennemű konvencionalitást, ezért bárki olvassa őket, kérem tartsa szem előtt, hogy kinek nem inge ne vegye magára, kinek nem dolga ne járjon utána és fordítva. Írójuk nem tagja semmilyen földi szerveződésnek, vallásnak vagy spirituális irányzatnak, sem a materialista-tudományos sem a vallásos-spirituális világképet nem vallja magáénak, közléseit nem bennük értelmezi. Igyekszik ama nézőpont megjelenítésére, mely érzékeli mindkét világképet, ám valósága nem reked meg egyikben sem, hanem - azt magában foglalva de mégis meghaladva - egy teljesebb valóságkép közvetítését kísérli meg. Bármilyen esetleges áthallás, egybecsengés, más létező gondolati építményekkel nem szándékos, pusztán egy adott logikai fonál, intuitív valóságkép megjelenítésének eredménye.
FJT

Latest posts by FJT (see all)

2 hozzászólás a(z) “EGYSZERŰSÉG” bejegyzéshez

 1. Ez gyönyörű, köszönöm!

  Ghislaine jutott eszembe, aki azt válaszolta, mikor megkérdezték, hogy milyen szektához tartozik: egy olyan szektához tartozom, amiben én vagyok az egyetlen guru és az egyetlen tanítvány.

 2. és hűs folyóban Élet minden lÉLEKzetben…

  Ó szeretet..

  Ó Szeretet, velem vagy,
  Ó Szeretet, nekem vagy,
  Ó Szeretet, Te mindenkié,
  Ó Szeretet, e Mindenségé.

  Ó Szeretet, mikor tapasztallak mélyen belül, könnyezem.
  Ó Szeretet, mikor tapasztalsz, felemelkedve áldásodnak örülök.
  Ó Szeretet, Te örök Isten, boldogít fényed.
  Ó Szeretet, szeretlek, olvadni beléd én szeretek.

  Ó Szeretet, áldás az életre.
  Ó Szeretet, lélegezni Téged, mélyen be.
  Ó Szeretet, nélküled élni sem lehet.
  Ó Szeretet, Te drága kedves Teremtés, veled karöltve tovább megyek.

  Ó Szeretet, életem a kezedben.
  Ó Szeretet, veled vagyok örökre.
  Ó Szeretet, általad minden szerelem.
  Ó Szeretet, szívemben létezel.

  Ó Szeretet, minden vigasz általad.
  Ó Szeretet, mindenki igaz általad.
  Ó Szeretet, minden általad boldog, s nélküled semmi sincs.
  Ó Szeretet, mindenki általad boldog, s nélküled senki sincs.

  Ó Szeretet, Te mindenek felett, hisz Te vagy a Mindenség.
  Ó Szeretet, Te mindenkiben, hisz Te vagy a legfőbb Istenség.
  Ó Szeretet, szívembe költözött.
  Ó Szeretet, lelkem melengeti, mert lelkemben Szeretetből való vagyok.

  Ó szeretet,
  Szeretetből,
  Szivárványból,
  Szívből,
  Szerelemből.

  Ölelés…

Hozzászólások lehetősége itt nem engedélyezett.