AZ ÉN GENEZISEM

A világ teremtése

A világ világosság, fény vala.
A világ a fény szülötte.
A világosság a fény létezése.
A fényt ki szülte?
Ha a fény öröktől való, kezdetének kezdetnélkülisége nem értelmezhető valóság a térben és időben.
A mindenség léte emberi fogalmakkal az érinthető érinthetetlen. Az örökkévalóság a lét valódi állapota. A megismert megismerhetetlen. A megismerés megismerhetetlensége.

Isten megteremtése

Az ember az Istent a maga képmására teremté, majd látá, ez önmagában még nem elegendő arra, hogy embertársai felett uralkodhasson, ekkor megteremté az ember a Sátánt is, s látá, hogy ez jó, mert embertársai felett uralmat nyerhet általa.

Ki-Micsoda Isten?

A végtelen tudat hangja az elmén túli csöndben. Minden a mindenségben. Fény a fényességben. A feltétel nélküli szeretet. A minden és a semmi teljessége. A kívül és a belül összessége. Sorolhatnám a sok hangzatos bölcsességet. De minek? A magyar nyelvben van egy szavunk: meghatározás. Ha valamit meghatározok azzal kiragadom azt a EGY teljességéből, és belehelyezem a dualitások sűrűjébe. A határtalant határok közé helyezem. Lehetséges-e így a teljesség megismerése? Kérdésre kérdéssel felelek. Vajon a szél üvegbe zárható-e? A levegő igen, de amitől a szél szélnek nevezhető, az a mozgás, az élet. Az üveg határai közt megszűnik a léte. Isten EGYszerre a SEMMI és a MINDEN teljessége.

A Forrás matematikája

Létezik-e olyan szám melyet ha elosztunk a végtelennel az eredmény EGY? Ha létezik akkor az maga a Forrás, maga az Isten.

Az EGY

EGY MIND-ÉN-kiben, MIND-ÉN-ki EGYben.

Kicsoda Jézus?

Nem egy vallás, nem egy könyv, nem egy egyház éltetője. A feltétel nélküli szeretet, a korlátok nélküli valódi szabadság, az emberben is megnyilvánuló isten-tudat teremtő valóságának hirdetője, aki isteni önvalójában, önMAGában megvilágosodott. A végtelen szabadság szeretet-evangéliumának szerzője. Aki megosztotta bölcsességét velünk, melyből a leglényegesebb hogy a szabadságot senki nem adhatja meg neked, nekem. Még Ő sem. A szabadság Te magad vagy, amiben értelmet nyer határtalan lényed, léted, a lényeg. Ha eljutsz valódi énedhez, MAGodhoz, megtalálod a Szabadságot. Ott találkozhatsz vele.

Eljutni a jézusi Én-tudat felismerésre maga az Út, megismerni benne önmagodat, a világo(t)d, mindensége(t)d ez az Igazság, és megélni mindezt: az Élet. Jézus pedig ebben barátod, tanítód és testvéred.

Ki vagyok ÉN?

A lét valóságában ömMAGát megismerő ISTEN.

The following two tabs change content below.
FJT
Az oldalon található gondolatok mellőznek mindennemű konvencionalitást, ezért bárki olvassa őket, kérem tartsa szem előtt, hogy kinek nem inge ne vegye magára, kinek nem dolga ne járjon utána és fordítva. Írójuk nem tagja semmilyen földi szerveződésnek, vallásnak vagy spirituális irányzatnak, sem a materialista-tudományos sem a vallásos-spirituális világképet nem vallja magáénak, közléseit nem bennük értelmezi. Igyekszik ama nézőpont megjelenítésére, mely érzékeli mindkét világképet, ám valósága nem reked meg egyikben sem, hanem - azt magában foglalva de mégis meghaladva - egy teljesebb valóságkép közvetítését kísérli meg. Bármilyen esetleges áthallás, egybecsengés, más létező gondolati építményekkel nem szándékos, pusztán egy adott logikai fonál, intuitív valóságkép megjelenítésének eredménye.
FJT

Latest posts by FJT (see all)