Tudatosság a függönyön túl

A dualitás világában élő emberi lelkek útját a mai kor hivatalos paradigmája olyan módon kondicionálta, hogy a tudat megfelelően befogadóvá és teremtőjévé váljon a mai látszatvilágnak. Teljesen mindegy hogy teista vagy ateista, evolucionista vagy kreacionista, ista vagy nemista, a LÉNY-EG-hez közelebb kerülni soha nem fog tudni. Az izmusok és az eszmék tüneményvilágában az ember hasonlatossá vált a bothoz kötözött kecskéhez: mindegy melyik irányban fog körben járni, csak ugyanazt a füvet legelheti le és böfögheti vissza. Előregyártott világképek, tudományosan bebetonozott dogmák semmivel sem jobbak és nem is rosszabbak a hit dogmáiban megcsontosodott vallásoknál. Az önmaga farkába harapó kígyó esete ez, mely elvesztette saját identitását, elvesztette a teremtett világ megértésének a kulcsát, és ily módon örök keresésére kényszerült önmagának, képtelen a MIÉRT megválaszolására, csak és kizárólag a HOGYAN kérdésével van elfoglalva.

Ha egy gyermek tiszta tudatával és szemével tudnánk újból, felnőtt fejjel tekinteni a világba, a világ újból felragyogna és megVILÁGosulna lényünk számára. (Legyetek olyanok mint a gyermekek- mondotta Jézus) Mi az ami mégis sokunkat még visszatart ettől a betekintéstől, mely mindnyájunk számára elérhető, pusztán csak döntés kérdése? Az a globális paradigma-halmaz amiben az összemberi tudat szenved. Leegyszerűsítve: a FÉL-Elem ben élő emberi tudat.

Aki képes felfedezni önMAGában a FÉNYt, az viszont azonnal óriási ajándékot talál. A bölcsek köve itt van minden emberi lélekben elrejtve. A gyermeki vágy, Önvalónk megismerésére. Nemrég több napon át figyelhettem egy három éves gyermek minden megnyilvánulását. Az ITT és a MOST az, amiben az Ő élete megkérdőjelezhetetlenül zajlott. A múlt hamuja és a jövő hamis reménye még nem alakult ki tiszta tudatában. A világhoz való viszonyulását nem a hogyan, hanem a MI-ÉRT határozta meg. Benne még nem jött létre az a programozott tudathasadás, melyet a felnőttek világa oly szorgalmasan próbál elültetni a „jövő reménységeiben”. A MIÉRT az a kérdés ugyanis amire a legfontosabb megtalálnunk a választ. A „Hogyan?”-ok ugyanis nem vezetnek el önmagunk belső Fény-szikrájához. Önvalónk tisztánlátásához. Létünk és lényünk megértésének lényege nem az, hogy hogyan kerültünk ide, hanem hogy MIÉRT vagyunk ITT és MOST? Az anyagba ragasztásra remekül alkalmas a milliónyi hogyan, a kozmosz és a makrokozmoszunk megértéséhez azonban teljesen felesleges kérdés. A hogyan nem ad választ a miértekre.

Mi van a függönyön túl? A kollektív illúziók olyan súlyosnak és kizárólagosnak tűnő valóságának leplein túl, melyekkel korunk embere azonosítja a megkérdőjelezhetetlen valóságot?

A függönyön túl ott rejtőzik a tudatosság Fénye. A MAGunkban hordott teremtő tudat-szikra. Közvetlen hozzáférés a Teremtéshez. Válasz a MIÉRTekre. A paradigma-halmaz mentes valódi ÉLET. Az origó, a nullpont, a végtelen egyetlen pontban összesűrűsödő kiterjedés nélküli Isteni Esszenciája. A dualitások világán túli osztatlan EGYsÉG. Ahol a VilágEGYetemmel újra EGY vagyok, aki vagyok. Mert mindig az is voltam, csak az idősíkok materiális illúziója tudatom elhomályosította. Ez az a pont, ahol az EGYsÉG élménye valósággá válik, az EGYedüli, EGYsÉGes valósággá, melyet MAGom teremtek meg, s melyet EGYütt teremthetek mindnyájunkkal, kik eljutottak a MOSTba.

A függönyön túl ott van a valódi SZABADsÁG. A teremtés hatalmas törzséből fakadó ÉN-ed. A teremtés SzÍVében élő ÉN-ek, a végtelen lüktető, élő TUDat mindenségben zengő ÉNEK. Az Isten dallama, melyben minden hangjegy EGY Ének, és minden hangjegyben ott lapul a dallam egésze. A kollektív tudatosság éledése.

ÉN-EK

Áradó szépség
kistályfény-patak
SZERetetben folyó
sorsfonat-utak
Erdők zöldjében
lüktető Élet
patakok vizében csobogó
SZÍV énekében dobogó
MAGunk Fényéből áradó
Isteni tudat éled

Tudatunk ragyogása
Fényünk áradása
EGY-MÁSba olvadó
hangok dalolása
Földanyánk ölén
a végtelen EGY Egén
találkozunk
TE-MAG-ÉN
így EGY-esül az
Isteni EGY-ÉN
a Teremtés újabb lépcsőjén

A Teremtő FÉNYe
felragyog tudatunkban
EGY-MÁSra találunk
ÉGi ittHONunkban
Mennyek kapuit
többé be nem zárjuk
Emberi Lényünk
ölelésre tárjuk
TEST-VÉRei az EGYségnek
EGYségei a SZENTsÉGnek
Révészei a tudat
Isteni TeremTŐ bölcsesség-vizének

Többé nem szomjazó
Többé nem lázadó
Többé nem hazudó
Többé nem sodródó
Többé nem szenvedő
Többé nem gyűlölő
Többé nem irigylő
Többé nem kerső, éhez-Ő

A MINDENsÉGbe
visszatalál-Ó
ŐS örök isteni Fényszikrák
Teremtő tündöklése
Önön ISTEN-MAGunk
SZÍVárvány Fénye
SZERetet-dallam
lüktető ÉLET
KI nem volt
KI nem lesz
KI öröktől létező kezdetlen: VAN.

Írta: F.J.T.

The following two tabs change content below.
FJT
Az oldalon található gondolatok mellőznek mindennemű konvencionalitást, ezért bárki olvassa őket, kérem tartsa szem előtt, hogy kinek nem inge ne vegye magára, kinek nem dolga ne járjon utána és fordítva. Írójuk nem tagja semmilyen földi szerveződésnek, vallásnak vagy spirituális irányzatnak, sem a materialista-tudományos sem a vallásos-spirituális világképet nem vallja magáénak, közléseit nem bennük értelmezi. Igyekszik ama nézőpont megjelenítésére, mely érzékeli mindkét világképet, ám valósága nem reked meg egyikben sem, hanem - azt magában foglalva de mégis meghaladva - egy teljesebb valóságkép közvetítését kísérli meg. Bármilyen esetleges áthallás, egybecsengés, más létező gondolati építményekkel nem szándékos, pusztán egy adott logikai fonál, intuitív valóságkép megjelenítésének eredménye.
FJT

Latest posts by FJT (see all)