SZERETET-TUDAT

Könnyű azokat szeretni
kik Minket szeretnek
könnyű azokat tisztelni
kik Minket tisztelnek
könnyű azokat megérteni
kik bólogatnak Velünk
könnyű azokért áldozni
kik áldoznak Nekünk

Hamis áldozatok
torz ÉN-képekkel díszített
hamis oltárainkon
cifra gyertyák lángjában
nem SZER-elem lobog
csak hamis
fény-illúzió

Nem ezért vagyunk itt
hogy elmerüljünk ebben

Azért jöttünk
hogy a követ KenyÉRrel
a gyűlöletet SZERetettel
a semmibevételt Figy-elemmel
az önzőséget Oda-Adással
háláljuk meg
hogy Fényt hozzon
a sötétségbe
TUDatunk
mert ez az egyedüli Út
a Tanítás
mely MAGunkban nemesít
így közös forrásunkban
újból EGYesít
MIND-Nyájunkat.

*******

Minden vÍZcseppben
JELen van
az összes Ó-ceán, TEN-ger, foly-JÓ
bölcsessÉGet árasz-TÓ,
patak, csermely és ÉR
TUDatunk parttalansága
EGY-MÁSsal bennünk
összeÉRT.

Írta: F.J.T.

The following two tabs change content below.
FJT
Az oldalon található gondolatok mellőznek mindennemű konvencionalitást, ezért bárki olvassa őket, kérem tartsa szem előtt, hogy kinek nem inge ne vegye magára, kinek nem dolga ne járjon utána és fordítva. Írójuk nem tagja semmilyen földi szerveződésnek, vallásnak vagy spirituális irányzatnak, sem a materialista-tudományos sem a vallásos-spirituális világképet nem vallja magáénak, közléseit nem bennük értelmezi. Igyekszik ama nézőpont megjelenítésére, mely érzékeli mindkét világképet, ám valósága nem reked meg egyikben sem, hanem - azt magában foglalva de mégis meghaladva - egy teljesebb valóságkép közvetítését kísérli meg. Bármilyen esetleges áthallás, egybecsengés, más létező gondolati építményekkel nem szándékos, pusztán egy adott logikai fonál, intuitív valóságkép megjelenítésének eredménye.
FJT

Latest posts by FJT (see all)