A valódi magyar írás

A rovásírás a világ legelső írásrendszerei közé tartozik, őseinkkel együtt itt a Kárpát-medencében született. Legalább 8.000 éves, mert ebből a korból már kialakult megjelenési formát igazoló leleteink vannak. Itt szeretném cáfolni azt a téves állítást, hogy az első könyveket a nyugati térítő papok hozták hazánkba. Jóval a növényi rostokból készült papír feltalálása előtt (Kína, i.e. 2. század), őseink már juhbőrből készült pergamenlapokból állították össze könyveiket, amelyek borítója az erősebb disznóbőrből készült. A pergamen a legnemesebb íráshordozók közé tartozik, fontos oklevelek, kódexek, Mátyás király Corvinái pergamenre íródtak. A pergamen feltalálói szkíta őseink voltak. A rovásbotokra csupán rövid üzeneteket, feljegyzéseket, emlékeztetőket róttak.
(Idézet Friedrich Klára: Rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár c. könyvéből)

A rovásírást újra felfedezni csodálatos dolog. Ráérezni arra, hogy magyarságunk legősibb gyökere ez, mely újraértelmezi a kötődést irodalmunkhoz, nyelvünkhöz – páratlan élmény. Nem halott ez az írás, mert sok ezer éven át voltak, akik életben tudták tartani, és megmentették számunkra. Ezért hála, megbecsülés és őszinte tisztelet jár nekik. Most, hogy elkezdtem én is tanulni és tanulmányozni őseink írását döbbentem rá arra, hogy milyen gazdag és fejlett az az ősi magyar kultúra, melyre minden magyarnak méltán lehet büszkének lenni. A hangsúly, a méltán szón van. Mert igenis, hihetetlen gazdagság rejtőzik őseink több ezer éves kultúrájában, melyet elhazudnak, elkendőznek és minden áron el akarnak venni tőlünk, de amely a maga ősi erejével és tisztaságával elpusztíthatatlan, megtartó erő, és amely minden magyar szívű ember számára felfedezésre vár. Ajánlom a rovásábécé felfedezését minden olyan érdeklődő magyar testvéremnek, aki eddig még nem tette meg. A latin betűk, melyekkel most írok magyar gondolatokat képesek közölni, de ne feledjük: nem magyarok. Magyar ábécénk pedig túlélte a történelem diktátorait és szelíden várja, hogy felfedezzék és továbbvigyék az ifjú nemzedékek.

Ajánlott oldal minden rovásírást tanulni vágyónak, mely egyben emléket állít Forrai Sándoranak, aki életét áldozta a magyar rovásírás kutatásának és terjesztésének: http://www.rovasirasforrai.hu/

abcch9

The following two tabs change content below.
FJT
Az oldalon található gondolatok mellőznek mindennemű konvencionalitást, ezért bárki olvassa őket, kérem tartsa szem előtt, hogy kinek nem inge ne vegye magára, kinek nem dolga ne járjon utána és fordítva. Írójuk nem tagja semmilyen földi szerveződésnek, vallásnak vagy spirituális irányzatnak, sem a materialista-tudományos sem a vallásos-spirituális világképet nem vallja magáénak, közléseit nem bennük értelmezi. Igyekszik ama nézőpont megjelenítésére, mely érzékeli mindkét világképet, ám valósága nem reked meg egyikben sem, hanem - azt magában foglalva de mégis meghaladva - egy teljesebb valóságkép közvetítését kísérli meg. Bármilyen esetleges áthallás, egybecsengés, más létező gondolati építményekkel nem szándékos, pusztán egy adott logikai fonál, intuitív valóságkép megjelenítésének eredménye.
FJT

Latest posts by FJT (see all)