A jutalom

Az Élet túl rövid ahhoz, hogy ne Szeretettel töltsük meg, mert amit adunk, azt kapjuk vissza tőle. A Szeretet az egyedüli valóság, melyből ha adunk, soha nem lesz kevesebb belőle, pont ellenkezőleg. De ez a törvény csak akkor működik, ha nem érdekből, hanem érdek nélkül, a viszonzás vágyától megtisztult szívvel és lélekkel adunk bárkinek, tekintet nélkül annak vélt vagy valós érdemeire. Érdek nélkül szeretni csak a bennünk élő Örökké-Való képes. Mikor MÁSoknak adunk, tegyük úgy, mintha magunkkal cselekednénk, mert valójában minden létező mi MAGunk vagyunk. Ne várjunk jutalmat, mert ha Szeretetté válunk, Mind-ÉN-s-ÉG-gé válunk, így minden cselekedetünk, s létezésünk a jutalom lesz maga,

…tovább »

Oktalanság

Az elme nem szereti az oktalanságot. Bármi történik velünk, mi mindig az okokat kutatjuk. Nehezünkre esik még a gondolattal is eljátszani, hogy a kauzalitás valójában a legnagyobb oktalanság ami létezik. Mindenre magyarázatot szeretnénk, mert úgy véljük, az ok és okozat láncolatán minden megfejthető. Valójában pedig nincs semmiféle láncolat, mert a dolgok minden létező együtthatásaként, egyidejűségeként, egyszerre végtelenül bonyolult és egyszerre végtelenül egyszerű mátrixaként léteznek, és az elme ezt a jelenvalóságot próbálja logikai láncokként lebontva magyarázni, értelmezni. Ezét van az, hogy ugyanazon történésre több, sőt – nézőponttól függően – végtelen sok magyarázat is lehetséges, ám mindegyik csak relatív módon érvényes.

Mindaddig ameddig nem ismerjük fel,

…tovább »

Intelmek MAGomtól MAGomnak – II

Aki tömeges ébredésre, mások tömeges megvilágosodására vár az alszik, mélyen alszik. Aki aranykorra vár, korszakváltásra, globális felemelkedésre, a tudomány, a vallás diadalára az emberi problémák felett, az az álomban álmodik. Soha nem volt sem jobb sem rosszabb, sem alkalmasabb sem alkalmatlanabb idő a megvilágosodásra, a végső felébredésre, mint a jelen kor, a pillanat amiben élsz. Ébredj tudatára, hogy a Te ébredésed, a Te megvilágosodásod nem függött és soha nem függhet mástól, mert ameddig kívül keresed az igazságot, a megváltást, a jobb és a szebb jövőt, addig nem vagy jelen saját életedben, addig nem juthatsz igaz valóságodhoz: az EGY-ÉNhez.

Az üdvösség soha nem a múltban és soha nem a jövőben van,

…tovább »

Végtelen SZER

Egy nő és egy férfi sétál egy erdőben. Egyszer csak megállnak egy nagy fa alatt, és a nő azt mondja a férfinek:

– Szeretlek!

A férfi figyelme teljességével függeszti a szemeit a nőre, és vággyal teli, fürkészően izgatott hanggal szól hozzá:

– De miért? Mondd miért szeretsz engem?

A nő kissé szemérmesen, de szíve teljes határozottságával belenéz a férfi szemeibe, és így szól:

– Nem tudom, nem tudom miért. Szeretlek, csak úgy…

Van-e helyes válasz arra a kérdésre, ha valaki megkérdezi tőlünk: miért szeretsz?

…tovább »

Az Élet értelme

Szeress, ahogy ember szerethet, mindent szétdarabolva, mindent megkülönböztetve, mindent egy-egy egyedi nézőpont megismerési igazságaiba zárva, jót és rosszat tételezve, szépet és csúnyát, fájdalmat és gyönyört ízlelve, békét és háborút, durvaságot és gyöngédséget, szenvedést és örömöt kortyolván az Élet végtelen lehetőségeinek kelyhéből.

Ezer és ezer élet múltán, millió és millió megtapasztalás megélése útján juss el az egyetlen igazságra, hogy az emberi lény számára igazság nincs, mert az EGYetlen és EGY Igazsága az túl van az elme valóságának KÉT-ŐSségén, mert minden Életre adható válasz viszonylagos, és csak önmagába véve abszolút.

Az Élet értelmére adható minden válasz relatív, minden válasz töredékes.

…tovább »

Ragyogás

Elgondolkodtál már azon, hogy mi történne akkor, ha a hazugság megszűnne a Földön? Ha nem hazudnánk többet sem magunknak sem másnak együttesen? Megszűnne az a tudati tér, amiben ma az emberiség javarésze él, és a hazugság olyan a számára, mint a levegő, mely körülveszi őt, de hiányát csak akkor észlelné, ha légüres térbe kerülne. A hazugság a hatodik elem, ami hatalmában tartja a Földet, a tudatot a formák bűvöletébe zárva és abban megrekesztve, a valós tartalom feltárására irányulható igyekezet helyett.

Ahol megszűnik a hazugság, és helyébe az őszinteség lép mindennel és mindenkivel szemben, ott a létezés mennyei szféráinak közelébe juthat a lélek.

…tovább »

Az EGY Igazsága

Minden ember az Igazságot szemléli, de csak kevés látja meg, és még kevesebb cselekszi. A Teremtő a szemeink elé rejtette az Igazságot, kinyilatkoztatván azt, minden Élőben. De mi is Az Igazság és van-e igazság, ami túlmutat az egyénileg igazságnak, és egyedül igaznak vélt, hitt vagy tudott személyes érdeken, meggyőződésen?

Az Igazság nem található az egyéni érdekek kalitkát készítő, önző, kisajátító, csak az egyedi boldogulást, személyes jólétet szem előtt tartó homályos börtönében. Az emberi igazság csak nézőpont, egyéni érdek, mely viszonylagos, múlandó és halandó. Az Igazság senkié sem lehet, mert az olyan mint a nyári szellő, vagy a ragyogó Nap fénye,

…tovább »

Intelmek magomtól magomnak

Ha birtokolni akarsz, tanuld meg, hogy ne ragaszkodj semmihez sem. Mi az amit magadénak képzelsz? A vagyonod, a családod, az életed? Ébredj tudatára, hogy egyiket sem birtoklod, csak kölcsönbe kaptad egy időre. Nem viszed magaddal és nem is hoztad egyiket sem. Mindez akkor lesz valóban és örökké a tied, mikor megérted, hogy egyedül a lélek és a szellem az, ami minden élet forrása. A folyton válozó élet arra való, hogy megértsük, minden amit birtoknak képzelünk benne azért van, hogy megtanítson minket az elengedésre. Ha szabaddá akarsz válni, akkor rá kell ébredj, hogy a szabadság annak az illúziónak az elengedésével lesz a tied,

…tovább »

Perspektíva

Perspektíva

– De hisz olyan utálatosan viselkedik velem az az ember! – mondta a Mesternek az egyik tanítvány dühösen. Mondd Mester, hogyan láthatnék én abban az emberben bármily nemest, bármily szépet?

– Tudod ahhoz, hogy a másik emberben megláthassuk az örök szépséget úgy kell tennünk, mintha festményt szemlélnénk, vagy fényképet.

– Nem értelek Mester!

– A legtöbbünk hasonlatos ahhoz a műkritikushoz, aki befizet egy kiállításra, de csak az ecsetvonások barázdáit, és a vászon erezetét nézegeti a képeken. Olyan közel áll a vászonhoz, hogy csak foltokat lát, összemosódó, érthetetlen kuszaságot, miközben szemléli őket.

…tovább »